Det betyder EU-direktivet for din støvsuger

Som et led i EU’s målsætning om, at spare 20 % på energiforbruget frem mod 2020, har EU udstedt et direktiv, så nye støvsugere solgt efter september 2017 ikke må have en større motoreffekt end 900 W! Har det nogen effekt for din rengøring? Og hvad betyder EU-direktivet ellers for dig og din støvsuger.

Faktisk er det ikke nogen nyhed, at den maksimale motoreffekt på nye støvsugere ikke må overstige 900 W fra september 2017. Det er bare de færreste almindelige mennesker, der ved det. For faktisk har det – i hvert fald i branchen – været kendt siden 2013, hvor EU som et led i deres målsætning om at stå med et 20 % lavere energiforbrug i EU i 2020 sammenlignet med 2005, udsendte et særligt direktiv omkring støvsugere. Det fastsatte en maksimal motoreffekt på nye støvsugere på 1.600 watt fra 2014 og varslede samtidig den yderligere sænkning til 900 watt fra september 2017.

Farvel til ”jo flere watt, jo bedre rengøring”

Det tvang støvsugerbranchen og den almindelige forbruger til at bryde med det gamle dogme om, at jo flere watt en støvsugermotor var på, jo større sugeevne og dermed bedre støvsugning kunne den levere.

Sådan har forbrugerne og producenterne tænkt i årevis. Derfor var en støvsuger med en motoreffekt på 2.000 watt og derover ikke noget særsyn frem til for et par år siden. Til forsvar for den høje effekt blev det angivet, at man jo sjældent brugte støvsugere mere end en times tid hver uge. Så det reelle økonomiske og miljømæssige fodaftryk fra støvsugningen var til at overskue for både den private forbruger og det globale miljø.

Så derfor har forbrugerne med vantro set på, hvordan man først har fjernet alle støvsugere på over 1.600 watt og nu snart ikke kan opdrive en støvsuger på over 900 watt. Så med hvad der var lige over en halvering af den mentalt set mest optimale motoreffekt på omkring 2.000 watt, var der derfor mange forbrugere, der reelt set frygtede en tilsvarende halvering af effekten af deres støvsugning.

Et spørgsmål om design

Ser man bort fra især støvsugerproducenten Dyson, der er kendt for deres poseløse og meget effektforslugne støvsugere, har branchen dog taget imod direktivet med ophøjet ro. Dyson derimod truede i en periode med en retssag mod EU for at have udstedt et konkurrenceforvridende direktiv.

Ved at optimere især støvsugermundstykket, rørene, filtrene og det kammer, støvsugerposen sidder i, er det lykkes producenterne at skabe nye støvsugermodeller, der tilbyder den samme effektive rengøring, som de gamle larmende og varmende modeller, men med et væsentlig lavere effektforbrug.

Testresultater viser ingen indflydelse på rengøringsevnen

Af de mange testresultater vi har gennemgået og refererer til her på Støvsugerland.dk, er der da heller ikke noget, der indikerer, at den lavere motoreffekt som moderne støvsugere har i dag, har nogen indflydelse på rengøringsevnen overhovedet.

Alle testede støvsugere har haft en god rengøringsevne på hårde, glatte gulve, mens tæppebelagte arealer har været en lidt større udfordring for de fleste. Går man tilbage og sammenligner med ældre test af de mere effekthungrende støvsugere, så billedet nøjagtigt lige sådan ud.

Så på baggrund af de mange testresultater, brugeranmeldelser og stortest, vi har tygget os igennem, kan vi konkludere, at alle støvsugerfabrikanter har løst udfordringen med den voldsomme nedsættelse i motoreffekt til perfektion.

Så som forbruger, kan du trygt købe de nye støvsugermodeller, selv om mange af dem ikke har en højere motoreffekt end 650-700 watt – altså væsentlig lavere end de 900 watt, der bliver den nye maksimumgrænse fra september 2017.

Deklarering af støjniveau, rengøringsevne og strømforbrug

Støvsuge deklarerings eksempel

Eksempel på deklarering af støjniveau, rengøringsevne og strømforbrug

Samtidig har den lavere motoreffekt betydet et generelt fald i lydstyrken og varmeudviklingen. For ifølge støvsugerproducenterne selv, blev en stor producentdel af den høje motoreffekt på ældre støvsugermodeller oftere til larm og varme i kabinettet end til reel sugeevne. På grund af det gamle dogme om ”flere watt – bedre rengøring”, var der måske blevet stoppet lidt mere effekt i støvsugerne end det reelt set var nødvendigt.

Den lavere lydstyrke skyldes dog også, at der samtidig med EU-direktivet omkring motoreffekt på støvsugerne blev indført en helt ny mærkningsordning for støvsugere, hvorefter de udover strømforbrug, også skulle oplyse om rengøringsevne, støjniveau og støvemission.

Mærkningsordningen svarer til den vi allerede kender fra andre husholdningsprodukter men en skala fra A til G, hvor A er bedst og G er dårligt. Erfaringerne fra den gamle mærkningsordning viste, at der især blev gået op i energiklassen. Det har haft en så positiv effekt på f.eks. køleskabe og frysere, at man med tiden har været nødt til at udvide klassificeringen med flere og flere plusser efter A’et i takt med at husholdningsprodukterne blev mere og mere energiøkonomiske.

Det samme ser ud til at gælde for støvsugerne. For som allerede nævnt har mange producenter allerede lanceret støvsugere med et effektforbrug, der er væsentligt lavere end de ”tilladte” 900 watt, der bliver maksimumgrænsen fra september 2017. På samme måde forventes det at gå med klassificeringen af de andre parametre, som støvsugerproducenterne skal opgive ifølge mærkningsordningen.

Det gælder nok især støvemissionen og rengøringsevnen – altså hvor mange støv- og andre mikropartikler støvsugeren sender ud sammen med udblæsningsluften. Her kappes alle producenterne om at levere de mest allergi- og astmavenlige støvsugere og i den forbindelse, skal både støvemission (partikeludslippet) og rengøringsevnen på både hårdt gulv og tæpper være i top.

Hvad kan du se på støvsugerens energimærkning

Men lad os tage en nærmere kig på de forskellige parametre, der skal være på støvsugerens energimærkning. Som du kan se, er mærket noget større end det, der sidder på f.eks. køleskabe og frysere og der er væsentlig flere parametre, du skal tage stilling til.

Energieffektivitetsklassen og årligt energiforbrug

Øverst ser du de velkendte farvede pile fra A til G for energiklassen – endnu dog uden C, B og A, som du kender det fra køleskabe og frysere. Det kommer først fra 1. september 2017, hvor motoreffekten sættes ned til 900 watt. Her ændres klassificeringen fra de nuværende A til G, så den kommer til at gå fra D til G!

Energieffektivitetsklassificeringen afhænger udelukkende af, hvor stort elforbrug støvsugeren har baseret på det årlige energiforbrug, der kan ses i boksen lige neden for energieffektivitetsklassificeringen til højre. Dette årlige energiforbrug er beregnet ud fra 50 årlige støvsugninger af et areal på 87 kvadratmeter. Så har du et større areal i din bolig, skal du forvente et større el-forbrug end det angivne – det er udelukkende en sammenligningsfaktor.

Her gælder det naturligvis om at finde en støvsuger i energiklasse D, for at få den mest økonomiske model. I takt med at der kommer mere og mere energiøkonomiske modeller på markedet med lavere og lavere effektforbrug, stiger antallet af D-klassificerede støvsugere. Så der er masse af vælge imellem – selv i den billigere ende af markedet.

Støvemission eller partikeludslip

Nederst på etiketten er der fire forskellige mærkninger. Øverst til venstre finder du en klassificering af støvemissionen. Her er A bedst og G dårligst. Klassificeringen fortæller noget om, hvor mange støvpartikler der er i udblæsningsluften.

Her er allerede mange valgmuligheder i klasse A. Men det vigtigt at holde sig for øje, at en støvsuger godt kan få en A-klassificering, uden at den behøver at være specielt allergivenlig. For kun med et såkaldt HEPA-filter af klasse 13 eller 14 bliver støvemissionen fra støvsugeren så lav, at det ikke giver problemer for astmatikere – og så lavt ned i støvemission som HEPA-filtrene kan rense udblæsningsluften rækker klassificeringen ikke.

Støjniveauet

Til højre for støvemissionen finder du en angivelse af støvsugerens lydniveau. Dette tal kan være svært at gennemskue, da der ikke er tale om en klassificering som de andre parametre, men det målte støjniveau i dB(A).

For at give dig noget at sammenligne med, kan vi nævne, at almindelig rolig samtale mellem to personer foregår ved omkring 60 dB(A). Så jo tættere på dette tal støvsugerens støjniveau er, jo mere udholdelig er støjen og er tallet lavere end det, kan du føre en almindelig samtale med andre i lokalet, mens du støvsuger.

Til gengæld fordobles den oplevede lydstyrke for hver 10 dB(A) støjniveauet stiger. Fra vores gennemgang af de mange støvsugere ved vi, at de fleste støvsugere ligger i området omkring 70 dB(A). Det vil sige, at de rent faktisk larmer dobbelt så meget som en almindelig samtale. Det svarer til, at du hører en bil køre forbi på cirka 10 meters afstand.

De mest støjende støvsugere larmer dog endnu mere. Her er vi på den anden side af de 80 dB(A), hvilket svarer til støjniveauet fra en indfaldsvej til en storby eller en lastbil hørt på 10 meters afstand.

Rengøringsevne på hårdt gulv og tæpper

De to nederste klassificeringer angiver støvsugerens rengøringsevne målt på dens evne til at samle støv op. Det måles efter det særlige DPU-tal, hvor DPU er en forkortelse for ”Dust Pick Up”.

Klassificeringen nederst til venstre angiver støvsugerens rengøringsevne på tæpper. Denne klassificering går også fra A til G og fra de mange test, vi har gennemgået, ved vi, at rigtig mange støvsugere har problemer med rengøringsevnen på gulvtæpper.

Gennemsnitlig ligger de fleste støvsugere i en klasse C, så finder du en støvsuger i klasse B, har du fat i en model, der leverer en præstation over gennemsnittet.

Du kan også komme ud for, at der er et parkering forbudt-lignende symbol over gulvtæppet. Det skyldes, at den pågældende model ikke egner sig til støvsugning af gulvtæpper eller at der er tale om en gulvvaskemaskine, der også er omfattet af mærkningsordningen.

På samme måde angiver klassificeringen nederst til højre, hvilken rengøringsevne støvsugeren har på hårde gulve som f.eks. parket-, linoleum- og flisegulve. Her er vores erfaring fra de mange test, at de fleste støvsugere klarer dette til en A-klassificering. Kun de billigere modeller ligger lavere. Eneste undtagelse er Nilfisk, der så til gengæld ligger i samme rengøringsklasse (B) for både tæpper og hårde gulve.

Igen kan du finde modeller, hvor der er et parkering forbudt-lignende symbol over det hårde gulv. Det vil dog næppe finde anvendelse på almindelige støvsugere, men ses på specialmaskiner til tæpper, som f.eks. en tæpperenser, der er endnu en af de maskintyper, der er omfattet af denne mærkningsordning.

Det får du reelt set ud af mærkningen

Så udover at have fastsat et væsentligt lavere maksimalt effektforbrug for din støvsuger, har EU også gjort det meget nemmere at sammenligne de forskellige støvsugermodeller. Det gør det nemmere for dig, når du står og skal vælge støvsuger i en butik eller på en webshop på nettet.

Alt efter dine præferencer kan du nemt få et overblik over, hvordan hver enkelt støvsuger klarer sig i forhold til de andre:

  • Har du allergikere eller astmatikere i husstanden, skal du gå efter en støvemission i klasse A og at støvsugeren har et HEPA-13 eller -14 filter.
  • Har du en bolig med mange tæpper, skal du gå efter en høj klassificering af rengøringsevnen på tæpper.
  • Har du flest kvadratmetre med hårdt gulv, skal du gå efter så høj en klassificering som muligt af rengøringsevnen på hårde gulve.
  • Er du eller har du støjfølsomme personer i husstanden, eller er du tvunget til at støvsuge på tidspunkter, hvor der er andre personer i lokalet, skal du gå efter en så lav dB(A)-værdi for lydniveauet. Jo tættere på eller under 60 dB(A) du kan komme, jo lavere opleves støvsugerens lydstyrke.

Endelig er der naturligvis energiforbruget. Her kan du roligt gå efter en så lav energieffekt som muligt. For som vi allerede har slået fast, har den voldsomme nedsætning af den maksimale motoreffekt på støvsugerne ikke haft nogen som helst indflydelse på deres rengøringsevne.

Så udover mere energivenlige støvsugere, har EU gjort det nemmere for dig, at finde den bedste støvsuger!

Vil du vide mere om de enkelte støvsugere, kan du finde yderligere informationer og et resume af nettets mange testomtaler i vores gennemgang af de mest populære støvsugertyper, mærker og modeller her på støvsugerland.dk.

Efterlad en kommentar